Lista postępowań

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

Kategoria
ZPU.271.29.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie Miasta Ząbki Miasto Ząbki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2019-10-28 2019-11-28 11:00 2020-01-02
ZPU.271.28.2019 Usługi w zakresie nasadzeń w mieście Ząbki, w ramach projektu "Zielona przestrzeń - rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki" Miasto Ząbki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3003 Inne usługi komunalne i środowiskowe 2019-10-01 2019-10-14 13:00 2019-12-13
ZPU.271.26.19 Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego – komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Ząbki Miasto Ząbki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3203 Usługi transportu pasażerskiego 2019-08-27 2019-09-09 10:00 2019-10-28
ZPU.271.23.2019 Usługi w zakresie nasadzeń zieleni w mieście Ząbki, w ramach projektu „Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki Miasto Ząbki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3003 Inne usługi komunalne i środowiskowe 2019-08-19 2019-09-20 14:00 2019-09-23
ZPU.271.24.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie Miasta Ząbki Miasto Ząbki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2019-08-19 2019-09-24 11:00 2019-12-09
ZPU.271.12.2019 Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego – komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Ząbki Miasto Ząbki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3203 Usługi transportu pasażerskiego 2019-06-26 2019-07-30 10:00 2019-08-22
ZPU.271.26.2018 Budowa budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Dzikiej w Ząbkach. Miasto Ząbki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2802 Pozostałe prace budowlano-remontowe 2018-11-09 2018-12-19 10:00 2019-04-01
ZPU.271.24.2018 Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych i zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie Miasta Ząbki Miasto Ząbki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2018-11-09 2018-11-26 13:00 2019-01-24

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa