Zakończone postępowania

Pozycje 1-24 z 24  pokazuj  pozycji

ZPU.271.24.2018 Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych i zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie Miasta Ząbki Postępowanie PZP Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych i zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie Miasta Ząbki 2018-11-26 13:00 2019-01-24 13:27 Wywóz i utylizacja odpadów
ZPU.271.26.2018 Budowa budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Dzikiej w Ząbkach. Postępowanie PZP Budowa budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Dzikiej w Ząbkach. 2018-12-19 10:00 2019-04-01 16:06 Pozostałe prace budowlano-remontowe
ZPU.271.12.2019 Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego – komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Ząbki Postępowanie PZP Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego – komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Ząbki 2019-07-30 10:00 2019-08-22 14:44 Usługi transportu pasażerskiego
ZPU.271.23.2019 Usługi w zakresie nasadzeń zieleni w mieście Ząbki, w ramach projektu „Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki Postępowanie PZP CZĘŚĆ I – nasadzenia roślin w parku im. M. Szuberta 2019-09-20 14:00 2019-09-23 16:54 --
ZPU.271.23.2019 Usługi w zakresie nasadzeń zieleni w mieście Ząbki, w ramach projektu „Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki Postępowanie PZP CZĘŚĆ II – nasadzenia roślin na skwerze przy ul. Moniuszki i ul. Prusa: 2019-09-20 14:00 2019-09-23 16:54 --
ZPU.271.23.2019 Usługi w zakresie nasadzeń zieleni w mieście Ząbki, w ramach projektu „Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki Postępowanie PZP CZĘŚĆ III – nasadzenia roślin na skwerze przy ul. Gałczyńskiego: 2019-09-20 14:00 2019-09-23 16:54 --
ZPU.271.23.2019 Usługi w zakresie nasadzeń zieleni w mieście Ząbki, w ramach projektu „Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki Postępowanie PZP CZĘŚĆ IV – nasadzenia roślin na skwerze przy ul. Szpitalnej 2019-09-20 14:00 2019-09-23 16:54 --
ZPU.271.23.2019 Usługi w zakresie nasadzeń zieleni w mieście Ząbki, w ramach projektu „Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki Postępowanie PZP CZĘŚĆ V – nasadzenia roślin na rondzie im. Tulińskich i wzdłuż 8 ulic: 2019-09-20 14:00 2019-09-23 16:54 --
ZPU.271.23.2019 Usługi w zakresie nasadzeń zieleni w mieście Ząbki, w ramach projektu „Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki Postępowanie PZP CZĘŚĆ VI nasadzenia roślin wzdłuż ulic: Wolności, P. Skargi, Szpitalna i Wojska Polskiego: 2019-09-20 14:00 2019-09-23 16:54 --
ZPU.271.23.2019 Usługi w zakresie nasadzeń zieleni w mieście Ząbki, w ramach projektu „Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki Postępowanie PZP CZĘŚĆ VII – nasadzenia roślin na skwerze przy ul. Sikorskiego róg ul. Gajowej i ul. Kołłątaja róg ul. Szkolnej oraz wzdłuż 17 ulic: 2019-09-20 14:00 2019-09-23 16:54 --
ZPU.271.23.2019 Usługi w zakresie nasadzeń zieleni w mieście Ząbki, w ramach projektu „Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki Postępowanie PZP CZĘŚĆ VIII – nasadzenia roślin wzdłuż ulic: Maczka, Powstańców, Skrajna, Zycha, ciąg ul. Złota - Herberta 2019-09-20 14:00 2019-09-23 16:54 --
ZPU.271.26.19 Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego – komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Ząbki Postępowanie PZP Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego – komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Ząbki 2019-09-09 10:00 2019-10-28 15:12 Usługi transportu pasażerskiego
ZPU.271.24.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie Miasta Ząbki Postępowanie PZP CZĘŚĆ I – odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji i odpadów zielonych w instalacji do przetwarzania odpadów; 2019-09-24 11:00 2019-12-09 13:46 --
ZPU.271.24.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie Miasta Ząbki Postępowanie PZP CZĘŚĆ II – odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z frakcji suche i pozostałe 2019-09-24 11:00 2019-12-09 13:46 --
ZPU.271.28.2019 Usługi w zakresie nasadzeń w mieście Ząbki, w ramach projektu "Zielona przestrzeń - rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki" Postępowanie PZP CZĘŚĆ I – nasadzenia roślin w parku im. M. Szuberta: 2019-10-14 13:00 2019-12-13 12:14 Inne usługi komunalne i środowiskowe
ZPU.271.28.2019 Usługi w zakresie nasadzeń w mieście Ząbki, w ramach projektu "Zielona przestrzeń - rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki" Postępowanie PZP CZĘŚĆ II – nasadzenia roślin na skwerze przy ul. Moniuszki i ul. Prusa 2019-10-14 13:00 2019-12-13 12:14 Inne usługi komunalne i środowiskowe
ZPU.271.28.2019 Usługi w zakresie nasadzeń w mieście Ząbki, w ramach projektu "Zielona przestrzeń - rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki" Postępowanie PZP CZĘŚĆ III – nasadzenia roślin na skwerze przy ul. Gałczyńskiego 2019-10-14 13:00 2019-12-13 12:14 Inne usługi komunalne i środowiskowe
ZPU.271.28.2019 Usługi w zakresie nasadzeń w mieście Ząbki, w ramach projektu "Zielona przestrzeń - rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki" Postępowanie PZP CZĘŚĆ IV – nasadzenia roślin na skwerze przy ul. Szpitalnej 2019-10-14 13:00 2019-12-13 12:14 Inne usługi komunalne i środowiskowe
ZPU.271.28.2019 Usługi w zakresie nasadzeń w mieście Ząbki, w ramach projektu "Zielona przestrzeń - rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki" Postępowanie PZP CZĘŚĆ V – nasadzenia roślin na rondzie im. Tulińskich i wzdłuż 8 ulic 2019-10-14 13:00 2019-12-13 12:14 Inne usługi komunalne i środowiskowe
ZPU.271.28.2019 Usługi w zakresie nasadzeń w mieście Ząbki, w ramach projektu "Zielona przestrzeń - rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki" Postępowanie PZP CZĘŚĆ VI – nasadzenia roślin wzdłuż ulic: Wolności, P. Skargi, Szpitalna i Wojska Polskiego 2019-10-14 13:00 2019-12-13 12:14 Inne usługi komunalne i środowiskowe
ZPU.271.28.2019 Usługi w zakresie nasadzeń w mieście Ząbki, w ramach projektu "Zielona przestrzeń - rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki" Postępowanie PZP CZĘŚĆ VII – nasadzenia roślin na skwerze przy ul. Sikorskiego róg ul. Gajowej i ul. Kołłątaja róg ul. Szkolnej oraz wzdłuż 17 ulic 2019-10-14 13:00 2019-12-13 12:14 Inne usługi komunalne i środowiskowe
ZPU.271.28.2019 Usługi w zakresie nasadzeń w mieście Ząbki, w ramach projektu "Zielona przestrzeń - rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki" Postępowanie PZP CZĘŚĆ VIII – nasadzenia roślin wzdłuż ulic: Maczka, Powstańców, Skrajna, Zycha, ciąg ul. Złota - Herberta 2019-10-14 13:00 2019-12-13 12:14 Inne usługi komunalne i środowiskowe
ZPU.271.29.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie Miasta Ząbki Postępowanie PZP odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie Miasta Ząbki Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki oraz funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (likwidacja dzikich wysypisk, wywóz gruzu) 2019-11-28 11:00 2020-01-02 12:17 Wywóz i utylizacja odpadów
ZPU.271.29.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie Miasta Ząbki Postępowanie PZP odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji i odpadów zielonych w instalacji do przetwarzania odpadów 2019-11-28 11:00 2020-01-02 12:17 Wywóz i utylizacja odpadów

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa